Del dette

Om

 

 

 

Visioner for læringscenteretVi vil have:

1) kompetente og motiverede læsere
2) kompetente og motiverede mediebrugere
LÆSNING
GENERELT
– der skal være tilgængelige bøger i alle sværhedsgrader tilpasset aldersgruppen
– inddragelse af elevernes ønsker til bøger
– samarbejde med støttecenter
– ønske om samarbejde med folkebiblioteket
– relevante udstillinger på biblioteket
– elevinddragelse – bibl. holder møde med en repræsentant fra elevrådet.
– kontakt til læsekonsulent Hanne Hermansen for at få undersøgt/belyst effekten af Læsebånd
– skaffe materialer hjem fra diverse steder
– eleverne skal opdrages til at søge i samlingerne
– udfordring: digitalt bibliotek (låne materialer over nettet)
– har søgt udviklingsarbejdet “Kulturforandring – læselyst vejledning” ved Kulturstyrelses “Udviklingspuljen for folk- og skolebiblioteker”SVAGE LÆSERE
– samarbejde/koordinering  med støttecenter og læsevejledere, herunder indkøb af materialer
– lektieværksted kan være krumtap for de børn, der ikke har ressourcer derhjemme
– understøttelse af kompenserende IT-hjælpemidler
– alle svage læsere er tilknyttet Materialebasen og Nota, hvor det er muligt
– udfordring: at lærere og elever bruger Materialebasen og sørger for at ALT udleveret materiale indscannes. Det er alles ansvar, at det fungerer

MEDIER
GENERELT
– udarbejdelse af “rød tråd” /strategi ?
– prøver at sætte os ind i tilbuddene fra den digitale lærermiddelverden
– ledelsesprioritering af efteruddannelse (interne/eksterne kurser)
– på sigt tilstræbes det at mellemtrinnet har deres egne computere med (der tilbydes elevskabe)
– fortsætte Lego Mindstorm
– etablering af MedieTeam i indskoling og udskoling
– brug af Medieteamet til forældremøder
– fjerne computerøen på bib. – etablere “bokse” med PC’er
– udfordring: Faghæfte 48 (remediering, kunne forholde sig kritisk, vidensdeling)
– udfordring: alle skal være kritiske mediebrugere, der har en søgestrategi
(Udarbejdet d. 20/12 – 2012)