Arbejder du med synlig læring? Brug Google Formular!!

Denne artikel er skrevet af Søren Baltzer Rasmussen.

 

Forlaget Dafolo havde en konkurrence kørende omhandlende synlig læring i praksis. Jeg vandt konkurrencen ved at vise, hvordan jeg på en praktisk og simpel måde arbejder med synlig læring i min undervisning – og det fif, vil jeg nu videregive til dig 😉

Mine elever har en google konto, og det åbner op for en lang række gratis værktøjer i undervisningen bl.a. Google formular.

Når vi starter et forløb og en tydelig målsætning er blevet præsenteret, beder jeg mine elever om at udfylde en før-evaluering af forløbet. Den ligger i et google dokument, men den kan sendes, integreres..osv. De udfylder et personligt mål for forløbet, skriver forløbets målsætning med deres egne ord. Skriver hvor engageret de er, og om de har en eksisterende viden om forløbet, inden vi starter. På den måde får de bearbejdet forløbets målsætning, og jeg får et indblik i deres motivationsniveau og eksisterende viden på området. Det giver grobund for differentiering og samtale med eleverne.

Før-Evalueringen ser således ud:

 

Og giver dig automatisk følgende statistik over klassen:

 

Hvad er dette forløbs mål:

at finde 5 novum og at finde ud af hvad dystopi eller utopi betyder At vi skal have et godt kendskab til Science Fiction. Vi skal kunne forklare hvad dystopi og utopi er og finde 5 novelle træk. Vi skal vide hvad novum betyder. Vi skal have kendskab til genren fordi vi skal bruge det når vi skal arbejde med Hunger games. Meningen med det her forløb: vi skal finde 5 træk i novellen som hedder “Skabt for hinanden” Jeg ved ikke helt hvad “Novum” betyder så det kan jeg ikke se forløbet i og hvad Utopi eller dystopi betyder er helt blank, og men gennentræk skal jeg finde temaret tror jeg. At jeg kan sige 5 kendetegn om en novelle. At jeg kan sige 5 science-fiction genretræk, og at jeg kan kende forskel på en dystopi og utopi. At jeg vil blive klog på noveller, og science – Fiction. At jeg vil vide hvad utopi og dystopi er! Vi skal lære hvad sciencefiction er og hvad hvad dystopi og utopi er. Og så regner jeg med at vi sikkert også skal lave en masse ark med spørgesmål tul de bøger som vi læser… Vi skal have kendskab til science fiction. Man skal kunne se om en bog er science fiction eller gyser eller noget andet. Man skal kunne finde kende tegn på science fiction. jeg skal kunne se om historien er en science fiction jeg skal også finde fem genretræk Jeg vil lære om Sci-Fi, og nogle af dets underemner. Jeg vil lære om de forskellige genre-træk, og kunne genkende en Sci-Fi. Jeg vil have læst mindst 3 Sci-Fi bøger. Jeg vil lære forskellene på utopi og dytopi (som jeg ikke aner hvad er nu) at vi skal læse en bog der hedder skabt for hinanden og at vi skal kunne finde noget der novum og nogle andre ting og hvad utopi og dysutopi at jeg skal kunne forklare hvad science-fiction er jeg skal 5 genretræk af science-fiction i novellen skabt for hinanden forklare hvad utopi og dystopi betyder Målet er at kunne kende science fiction og skal kunne begrunde hvorfor eller om det er en science fiction. Så vi er klar til at læse science fiction bogen Hunger games. Kendskab til genren science-ficton, og lære de 5 science-ficton gernetræk. Man skal begrund om det er en science-fiction. Jeg skal kunne finde fem genretræk der fortæller om det er science-fiction. Kendskab til at kunne sige “det er en novelle af Science Fiction” Man skal have et godt kendskab til Science Fiction Man skal kunne finde 5 Science Fiction træk i novellen At vi skal vide hvad det er for en greneger At kunne fortælle hvad science fiction er. Man skal kunne fortælle hvad der er kendetegnene og forskellen mellem en science fiction og en normal novelle er. Jeg skal begrunde at historien er en science-fiction. Jeg skal finde 5 stk. novum, og jeg skal forklare utopi dystopi. Jeg skal kunne begrunde om en bog eller en novelle er science-fiction. Jeg skal kunne finde fem genretræk der fortæller om det er science-fiction. Jeg skulle kunne begrunde utopi og dystopi, og kunne sige om en novelle eller en bog er utopi eller dystopi? at få lært tingene udenad så jeg ikke skal halte efter i baggrunden jeg skal kunne vide hvornår det er Science fiction-genre. jeg skal kunne finde 5 genre træk i en Science fiction i den novelle vi skal læse. jeg skal vide hvad Upoti og dopoti er og forklare det. Kan ikke huske resten…

Hvor meget ved jeg i forvejen om forløbets mål? (tidligere forløb, baggrundsviden)

Ingenting 6 29 %
Lidt 12 57 %
Mere end lidt 2 10 %
Meget 1 5 %
En hel masse 0 0 %

Hvor nemt eller hvor svært tror jeg, det bliver at lære forløbets mål?

Meget svært 0 0 %
Svært 3 14 %
Tilpas 15 71 %
Let 3 14 %
Meget let 0 0 %

Hvor meget energi vil jeg lægge i dagens mål?

Ingenting 0 0 %
Lidt 0 0 %
Mere end lidt 6 29 %
Meget 10 48 %
En hel masse 5 24 %

Antal daglige svar

På samme måde laves en efterevaluering. Hvor jeg spørger ind til, hvad deres personlige målsætning var, emnets målsætning, om de nåede målet – og i så fald, hvorfor/hvorfor ikke? Desuden kan jeg aflæse om klassens motivation har ændret sig i løbet af forløbet! Det er spændende redskab – og giver god grobund for samtale og refleksion med lærerne på klassen, med eleverne og med forældre.

Her er et eksempel med en efter-evaluering:

 

Dette udmynter sig også i en statistik side, som jeg viste i eksemplet med Før-evaluering, det vil jeg spare jer for her.

Personlig har jeg fået et brugbart værktøj, som giver mig data på de forløb, jeg har på klassen, som gør jeg både kan differentiere, samtale om og ændre retning på min undervisning. Plus elevernes stemme bliver tydeligere.

Prøv det af 🙂