Skriv og Læs appen i pro version – Så skal der laves bøger

Så er der godt nyt… Skriv og læs appen kommer nu i en pro version, som er mere målrettet til skoler.

Dette SKAL være guf for indskolingen.

Nogle af de ting man kan i den nye version er:

  • Man kan overføre ens bøger til “online status”,  så det er ligemeget hvilken Ipad man bruger.
  • Man kan nu logge ind med Uni-Login.
  • Man kan udgive ens bøger til en kanal, så lærer og forældre kan se klassensbøger.
  • Man kan hente billeder direkte fra skoletube, så man kan lave en samling som eleverne kan bruge.

Denne her app skal prøves!

Den populære skrive-læse-app findes nu i en ny version specielt udviklet til de ældste børn i dagtilbud og elever i 0.-3. klasse

Bibliotek med bøger

Pro-versionen har en helt ny ny onlinedel, hvor børnene kan gemme deres bøger og arbejde videre på dem uanset, hvor de er, og hvilken iPad de benytter. De kan også gemme deres bøger i lukkede grupper eller gøre dem tilgængelige for alle på et stort online-bibliotek med bøger skrevet af andre børn.

UNI-login-integration gør, at børnene ikke skal huske nye koder for at anvende app’en og de nye online-muligheder. Derudover giver UNI-login-integrationen mulighed for at skoler og børnehaver kan bestille en licensordning, som gør det nemt at udbrede app’en på skolens/institutionens digitale enheder og samtidig give børnene gratis adgang derhjemme. Se licenspriserne herunder.

I den nye version af app’en er der også direkte integration med iBooks og Skoletube/Børnetube, hvilket giver flere muligheder, når børnenes bøger skal præsenteres og deles.

App’en har også fået et helt nyt design og en mere intuitiv brugerflade, som gør det  lettere for børnene at lave bøger og lærer at skrive og læse.

Skriv og Læs er kort fortalt et læringsværktøj og en digital bogskabelon, som med en række pædagogiske funktioner understøtter og motiverer børns tidlige skriftsprogsudvikling. App’en er blevet til på baggrund af et 2-årigt udviklingsforløb på en skole og i samarbejde med tre forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet med speciale indenfor it, læsning og literacy.

Udover at Skriv og Læs tilgodeser en stor del af kompetenceområderne i de nye fælles mål for dansk, kan app’en med stor fordel også anvendes i den første engelskundervisning samt i forbindelse med faglig skrivning og dokumentation i natur/teknik og matematik.

Da app’en lægger op til leg, sprogudvikling, natur og naturfænomener samt dokumentation understøttes også flere de pædagogiske læreplanstemaer i børnehaven og SFO’en.