Testpiloterne – Sikker trafik 4-5 årgang

Skal der arbejdes med trafik i undervisningen, så har Rådet For Sikker Trafik lavet et tværfagligt lærermiddel som hedder testpiloterne.

Testpiloter er et tværfagligt læremiddel mellem Færdselslære, Matematik og Natur og Teknologi til 4. og 5. klassetrin. Eleverne er testpiloter, og i mindre forsøg får de testet sig selv på transportmidler, der er populære for deres alder (fx cykel, løbehjul, rulleskøjter og skateboard).

Formålet er, at eleverne, gennem viden og praktisk erfaring med deres transportmidler, får kendskab til egne færdigheder og bliver bedre til at tage vare på deres egen sikkerhed som trafikant. Derudover har læremidlet en stærk naturfaglig profil, så det også opfylder forenklede Fælles Mål for naturfagene og kan integreres i undervisningen.

Indhold og forløb

Læremidlet indeholder fire hovedemner Fart, Bremser, Balance og Uopmærksomhed, hvor der til hvert emne er knyttet 2 – 4 tests.

Hver test er opbygget, som en lille selvstændig og afsluttet opgave. De er konstrueret ud fra den naturvidenskabelige tilgang om hypotese, forsøg (test), beregning og konklusion.
Testene kan derfor anvendes enkeltvis i et miniforløb, men også supplere og understøtte hinanden i større forløb.

Den nye skolereform

Læremidlet lægger op til varieret undervisning både med uden- og indendørs læring, fokus på den enkelte og gruppens resultater, bevægelse og stillesiddende arbejde, samt en digital del, der sætter rammen om hele forløbet.

Gadekridt og egne transportmidler

Læremidlet er nemt at gå til og kræver få materialer for at gennemføre. Til testene udendørs anvendes fortrinsvis gadekridt, målebånd, stopure (fx på mobilen) og elevernes egne medbragte transportmidler. Til beregningsdelen behøves blot lommeregner, papir og blyant.