Faglig læsning med kollegacoaching

Læsevejledere i Hvidovre kommune har deltaget i et projekt, hvor de skulle være med til at udvikle og afprøve en model for et tværkollegialt samarbejde om elevernes faglige læseundervisning (kollegacoaching). Projektet viste at tid, viden og opbakning er nøgleord for succes.

Læsevejlederne havde i denne model ansvaret for at støtte faglærerne i deres fagdidaktiske udviklingsprocesser

Bag projektet stod Elisabeth Arnbak, IUP, Århus Universitet, Post Doc. Louise Rønberg, IUP, Århus Universitet, ordblindekonsulent Karina Brunsgaard Bek, VUC Hvidovre-Amager, lektor Trine Nobelius, Professionshøjskolen UCC og faglig konsulent Mia Finnemann Schultz, Socialstyrelsen.

Tid, viden og opbakning er nødvendig

Erfaringer fra projektgruppens skolebesøg og data fra spørgeskemaer til læsevejledere, deltagende historielærere og skoleledere har vist, at samarbejdsmodellen (kollegacoaching) har fungeret tilfredsstillende for alle involverede parter.

Det står dog også klart at kollegacoaching har nogle klare præmisser, som skal være opfyldt, for at samarbejdet fungerer, og elevernes faglige læsning får fokus i fagundervisningen, nemlig:

  • En engageret og synlig ledelse
  • At læsevejlederen er uddannet i kollegacoaching
  • At der både skal ressourcer (arbejdstimer) og en fleksibel skemalægning til for at få samarbejdet til at fungere.

Fakta og yderligere information om projektet

Projektet var finansieret af Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerforeningog forankret i Hvidovre kommune, hvor fem skoler deltog i projektet, og hvor fire skoler fungerede som kontrolskoler.

Læs mere om projektet i artiklen: Kollegacoaching Forskningsbaseret praksisudvikling i skolens faglige læseundervisning, af Elisabeth Arnbak