Nye fælles mål

De nye Fælles Mål er en del af folkeskolereformens målsætning om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. I modsætning til Fælles Mål fra 2009, som beskriver, hvad undervisningen skal indeholde, er de forenklede Fælles Mål af læringsmål, der tager udgangspunkt i, hvad eleven skal lære.

Fælles Mål er præciseret og forenklet, så målene bedre kan anvendes af lærerne i undervisningen, og så det er tydeligt for lærere, pædagoger, ledere, forældre og elever, hvilke færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig.

De forenklede Fælles Mål skal hjælpe lærerne med i højere grad at arbejde systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. De nye mål og læringsmålstyret undervisning er en videreførelse af det paradigmeskift, der blev lagt op til i 1993 om, at undervisningen skal tage afsæt i læringsmål for den enkelte elev.

På hjemmesiden ligger der også video der forklare idéen med de nye forenklede Fælles Mål. Der ligger også en forklaring på hvordan man kommer i gang med målstyret undervisning.

 

Se her.