Tags

Relaterede artikler

Del dette

Grib Idéen – De 120 hyppigst anvendte ord skal trænes/øves på mange måder

På et tidspunkt i læseudviklingen skal alle elever hurtigt kunne genkende de små ord, som optræder i alle tekster – hele tiden.

Her er ordene, tryk på teksten, så kan de evt. downloades.

120 ord lodret opstilling

 Eleverne klipper selv ordene ud, og de sorterer selv de små sedler i 3 bunker:

1) For nemme, de ord jeg kender – og ikke behøver at læse

2) Ord jeg hurtigt kan læse

3) Ord der er svære for mig

Når hver elev har fundet frem til hvilke ord der er svære, skal de limes ind i et kladdehæfte, og så skal der øves i makkerpar og/eller hjemme.

Vi har også brugt kolonnerne med ord til at laminere, klippe ud og sætte op rundt om på køleskabe, skabe og døre. Det er så blevet til ‘adgangskoder’, som eleverne lige skal læse op – før de må åbne køleskabet eller vinduet eller hvad det kan være.

Det viste sig hurtigt at være en meget motiverende læseaktivitet, så vi måtte begrænse legen lidt.

Vi har også leget skjul med ordlisterne, og vi har hængt de sværeste ord op på tørresnore af neonfarvet murersnor. Snorene med ord kan evt. lægges i plastlommer, så hver elev har sine egne svære ‘ord på snor’ – så er det nemt for en makker at gennemgå ordene og se om de er ved at være på plads.