Reading to Learn – Fagliglæsning

På centrets konference Veje til Læsning talte Tove Christensen, lærer på Rådmandsgade skole i København, om, hvordan metoden Reading to Learn kan anvendes til læsning af naturfaglige tekster i udskolingen.

I sit oplæg kom hun omkring konkrete eksempler på brug af metoden samt en vurdering af fordele og problemer ved anvendelsen af den i udskolingen.

Centret filmede hendes oplæg, der kan ses nedenfor.