Til underviseren

Her kan du læse om, hvad flydende læsning er, og hvorfor det er vigtigt at arbejde med flydende læsning.

 

Hvad er flydende læsning?

Evnen til at læse en tekst hurtigt, præcist – dvs. kræver nøjagtig og automatiseret afkodning – og med passende udtryk (med forståelse)

National Reading Panel 2000

I Fælles Mål 2009, slutmål for 9. klasse findes en difinition på flydende læsning. Heri forventes det, at eleverne bliver i stand til at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse, samtidig skal de kunne læse klart og flydende op og udtrykke personlig forståelse af det læste

(Fælles Mål – faghæfte 1)

Det betyder, at en dygtig læser skal kunne læse flydende såvel inden i sig selv som højt. Defor handler flydende læsning om:

  • Præcis afkodning (sikker)
  • Hastighed (hurtigt)
  • Forståelse
  • Prosodi (udtryksfuld personlig oplæsning)

Hvorfor arbejde med flydende læsning?

Effektiv ordafkodning og sikker, flydende læsning er nødvendige forudsætninger for læseforståelse og læseglæde. Desuden viser nyere forskning og undersøgelser at flydende læsning danner grundlag for læseforståelsen ved stillelæsning. Når eleven mestrer flydende læsning, vil elevens oplæsning være præcis, hurtig og udtryksfuld.

Gentaget læsning

Læseundervisingsmetoder som bygger på gentaget læsning øger elevernes evne til at læse præcist.

Undervisning i flydende læsning er ikke blot til gavn for elevernes læsehastighed og mere præscis afkodning men støtter og udvikler samtidig elevernes generelle læsefærdigheder.

 

Fordele ved gentaget læsning:

  • fremmer stavefærdighed og letter læseforståelsen
  • antal enkeltord, der bliver automatiseret, øges
  • læsehastigheden øges
  • eleven får mulighed for at opleve, at læsningen lettes når man øver sig. Dette kan virke motivererende og inspirende for et barn, som er ved at give op overfor læseindlæringens mange vanskeligheder