Læseforståelse

Vi ved i dag, at det at læse ikke blot handler om afkodning, idet læseforståelse spiller en lige så vigtig rolle i læseprocessen. Læseforståelse opstår ikke af sig selv, når eleverne har knækket koden.

 

Hvorfor undervise i læseforståelse?

Eleverne skaffer sig viden gennem læsning. For at eleverne er i stand til at læse for at lære, skal eleverne blive i stand til at tilegne sig forståelse samt kende forskellige læseteknikker og strategier. Desuden skal eleverne lære at blive bevidst om, hvornår de ikke forstår en tekst, og hvad de i givet fald så kan gøre.

 

Arbejdet med læseforståelse skal prioriteres højt og giver eleverne bedre mulighed for:

  • at drage slutninger og forudse hændelsesforløb
  • at bidrage kvalitativt i undervisningen i form af kritiske refleksioner og strukturede samtaler af det læste
  • at udvikle deres metabevidsthed således, at de bliver i stand til at overvåge egne fejl, samt øget opmærksomheden på det de ikke forstår.

Metoder til at fremme læseforståelsen
Der findes mange metoder til, hvordan man kan understøtte at eleverne udvikler færdigheder i at tilegne sig ny viden gennem læsning. Det er vigtigt for læseforståelsen, at eleverne er aktive læsere. En aktiv læser er bevidst om, hvad hun læser, hvordan hun læser – og hvorfor hun læser. En aktiv læser stopper op, hvis der er noget hun ikke forstår, undrer sig undervejs, stiller spørgsmål ved det hun ikke forstår og undersøger det uforståelige.

Under øvelser vil du kunne se eksempler på måder at arbejde med elevernes læseforståelse, både før, under og efterlæsningen. Eksemplerne er blandt andet hentet med inspiration fra Elisabeth Arnbak, Astrid Roe og Merete Brudholm