Tip en tekst

Du skal udvælge en række sande og falske udsagn om det emne, dine elever skal læse om. Før eleverne læser teksten, læser de listen med udsagn og sætter et X ved de udsagn, de mener er rigtige. Eleverne motiveres til at læse teksten, ved at de får aktiveret deres forhåndsviden om emnet, og de får på samme tid skabt nogle forventniger til tekstens indhold

 

Eksempel:

Billed2