Skyg en person

Eleverne gør notater i deres kladdehæfte/læselog

Mens eleverne læser, stiller de skarpt på en af personerne i teksten. Klassen kan skygge den samme person eller klassen kan inddeles i grupper. Eleverne deler siden i to kolonner. I venstre kolonne noteres undervejs alt det ned man får at vide om personen. I højre kolonne kommenterer eleverne på det de får at vide om personen, stiller spørgsmål og reflektere over det læste.