Makkerlæsning

Makkerlæsning i frilæsning er et alternativt til selvstændig frilæsning.

Stillelæsning kan være en udfordring for læsesvage elever, men også for den store gruppe af elever som befinder sig på et middel læseniveau. Ved stillelæsning oplever mange elever at det kan være svært at holde koncentrationen, mange korigerer ikke egne læsefejl og er ikke altid i stand til at referere det læste.

 

  • Makkerpar sammensættes ud fra læseniveau. Undtagelsesvis den usikre og svage læser, der skal sættes sammen med en noget mere sikekr læser
  • Det aftales hvordan der læses (i indskolingen evt. bestemt af læreren). Nogle sider læses i kor andre sider genlæses eller ekkolæses.
  • Læreren opmuntrer undevejs eleverne til at stoppe op og tale om teksten
  • Man kan lave makkerpar ud fra forskellige kriterier – CL struktur kan med fordel benyttes i perioder.

Øvelsen er udformeret på baggrund af Gertrud Brandt og Jan Erik Klinkenbergs studier og forskning i forbindelse med undervisning i flydende læsning.