Læseteater

Læseteater

 

Læseteater egner sig til alle former for teksttyper, hvori der indgår replikker. Det kan være samtaler, digte og rim. Eleverne øver hver sin rolle, som er på deres læseniveau. Som udgangspunkt øves et stykke en uge ad gangen.

Forskning viser, at hvis der i en periode arbejdes systematisk med læseteater en halv time om dagen, giver det eleverne mulighed for at øge deres læsehastighed med op til 17 ord pr. minut.

Læseteater kan bruges på alle klassetrin. I de ældste klasser kan man eksempelvis eksperimetere med poetry slam, populærer musiktekster og kendte taler.
Læseteater kan med fordel bruges af faglærere, hvor fagstoffet omskrives til replikskifte. Dette giver mulighed for at eleverne bedre kan huske det faglige stof og fagord, samtidig med at de læsetræner.

Forløb:

  • Inden ugen begynder: Udvælg (eller skriv i fællesskab med klassen) et stykke, som skal fremføres
  • Mandag: Introducer formål, forløb og handling i stykket. Derefter modeloplæses stykket af læreren, men eleverne stille medlæser i deres kopi. En gruppe af elever kan evt. læse dele op bagefter.
  • Tirsdag: Læs stykket i kor to-tre gange, enten hele klassen eller i grupper. Uddeling af roller
  • Onsdag og torsdag: Lad eleverne øve sig individuelt på deres roller, i gruppe og derhjemme ud fra devisen: positiv feedback og konstruktiv kritik.
  • Fredag: Grupperne fremfører deres stykke. Inviter evt. et publikum

Øvelsen er udformeret på baggrund af Gertrud Brandt og Jan Erik Klinkenbergs studier og forskning i forbindelse med undervisning i flydende læsning