Tags

Relaterede artikler

Del dette

Læsestrategier

Læsestrategier

 

Al forskning viser, at elever har mulighed for at udvikle gode læsestrategier, når de får systematisk, konkret og eksplicit undervisning i brug af læsestrategier.

 

Det er vigtigt at eleverne bliver i stand til at vælge læsestrategi herunder:

 • læseformål (hvorfor?)
 • læsemåde (hvordan?)
 • læseteknik(fx skimme, nærlæsning)
 • læseforståelsesstrategi herunder anvendelse af grafiske modeller så som procesnotat, kolonne-notat, venn-diagram, ordkort, m.m

 

En læseforståelsesstrategi er en bevidst, målstyret handling, der kan udføres før, under og efter læsningen af en tekst med henblik på forskellige elementer af læseforståelsen.

 

Læsestrategierne kan man dele i fire overordnede kategorier:

 • Hukommelsesstrategier, der kan bruges til at repetere dele af teksten for bedre at kunne huske den
 • Organisationsstrategier, der kan bruges til at skabe overblik over indholdet af en tekst
 • Elaboreringsstrategier, der kan bruges til at bearbejde den nye viden, så den bliver en del af læserens baggrundsviden
 • Overvågningsstrategier, der kan bruges til at evaluere læserens egen forståelse af det læste

 

Gode læsere har gode læsestrategier. Eksempler herpå kan være elever der kan:

 • forberede læsningen
 • overvåge egen læsning
 • stille spørgsmål til læst stof
 • finde sammenhænge i teksten
 • er i stand til at drage konklusioner
 • kan afklare
 • kan udvælge vigtig information
 • kan opsummere