Analyse af Fælles Mål for Dansk

De Forenklede Fælles Mål for faget Dansk kan se uoverskuelige ud, men der er god sammenhæng i dem.

De ser også ud til at kunne løse den svære opgave det er på den ene side at beskrive et sammenhængende fag og på den anden side at åbne for lokale variationer over, hvordan man arbejder med det.

Det er nogle af de konklusioner Klara Korsgaard og Peter Heller Lützen, hhv. centerleder og faglig konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning, kommer frem til i en analyse af målene.

Analysen kan læses i artiklen: “Et sammenhængende fag”, som udgives iDansklærerforeningens blad DANSK. Ligesom den kan downloades her fra siden.

De to forfattere roser også målene for at anskue læsning, fremstilling og fortolkning som processer, som følger mange forskellige spor på mange niveauer. En væsentlig pointe der dog har mistet noget af sin kraft i de redigerede mål, som Undervisningsministeriet har sendt i høring.

Download artiklen: Et sammenhængende fag