Foreløbige Fælles Mål til alle fag

Her kan du læse de foreløbige Fælles Mål for alle fag, som er sendt i offentlig høring den 15. maj 2014.

I uge 21 sendes læseplanerne for alle fag ligeledes i offentlig høring.

Hvert fag er bygget op af kompetenceområder. Der er 2-4 kompetenceområder afhængig af fagets størrelse. Børnehaveklassen har fortsat 6 kompetenceområder.

Kompetencemålene er brudt ned i færdigheds- og vidensmål, som skal være et godt redskab i lærerens tilrettelæggelse af undervisning frem mod kompetencemålene.

Færdigheds- og vidensmålene er opdelt i faser, som viser en progression frem mod kompetencemålet. Der opstilles faser svarende til antallet af klassetrin, som kompetencemålet dækker over. Faserne er dog ikke knyttet til bestemte klassetrin.

Fælles Mål i alle fag