200 års læseundervisning på 4½ minut

I 2014, for præcis 200 år siden, indførte Danmark undervisningspligt og ret til uddannelse.

Jubilæet fejres gennem kampagnen Skole i 200 år. Nationalt Videncenter for Læsning er naturligvis også med, og publicerer en række små film , der fortæller, hvilken udvikling skolen samt læsning og skrivning i skolen har været igennem.

Læseforsker om læseundervisning i 200 år

I denne lille film fortæller læseforsker Mogens Jansen om, hvordan læseundervisningen har udviklet sig siden sin spæde start, og hvordan man, lidt firkantet sat op, kan se to pædagogiske tankesæt afspejle sig i den.
Det ene er en autoritær “klap-kaje” pædagogik, det andet er en blød pædagogisk “hvordan synes du selv det går” tænkning.

Hvis man laver nogle punktnedslag i selve læseundervisningen, kan man sige, at den har udviklet sig fra at være ren gentagelse af lærerens sætninger til at have et fokus på afkodning (også formuleret som: L=A). Senere har forståelsen af det læste fået en en afgørende betydning (L=A x F).

I nyere tid lægges der først vægt på barnets motivation for at læse, dernæst også på barnets selvtillid i forhold til læsningen og i dag er opfattelsen af læsning, at det er en kompetence der anvendes både til underholdning samt til at erhverve viden. Læsning ses nu som noget funktionelt.

Mogens Jansen stopper ved nutidens mangfoldighed af nye medier og understreger, at disse får stor betydning for den kommende læseundervisning.

 

Fundet på viden for læsning.dk