DR og nationalt videncenter for læsning fejre 200 års dagen for undervisningspligt

I år er det 200 år siden, undervisningspligten blev indført i Danmark. Jubilæet fejres gennem kampagnen Skole 200, der sammen med en række samarbejdspartnere markerer begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution i Danmark.

I løbet af året vil Nationalt Videncenter for Læsning markere jubilæet gennem en række små film, der forklarer, hvilken udvikling skolen har været igennem de sidste 200 år.

På DR går de skridtet videre. I fire programmer undersøger kanalen, hvilke læringsmetoder fra skolen, der virker bedst – ved at afprøve fire forskellige metoder på en 4. klasse. De fire undervisningsformer er klasseundervisning, projektarbejde, individuelle læringsstile og pædagogiske tests. Ifølge dr.dk bliver det undervejs i programmerne klart, hvad der virker, og hvad der ikke virker, ligesom programmerne vil gennemgå, hvordan undervisningen i den danske skole kom til at se ud, som den gør i dag.

Program-serien, som har fået titlen “Så kan de lære det”, kan ses på DR K eller dr.dk.