Ministeriel undersøgelse af ikke-læsere

Syntes denne undersøgelse giver et meget godt indblik i hvordan vores forældregruppe er sammensat. Dette kan man have med i ens overvejelser, når man sidder til samtale med forældre.

Det er oftest højtuddannede kvinder og travle familier, der ikke læser skønlitteratur.

Det viser en ny undersøgelse fra Kulturministeriet, der er lavet i forbindelse med den nationale kampagne Danmark Læser

Undersøgelsen baserer sig på to fokusgrupper og en spørgeskemaundersøgelse, hvor 1.575 personer i alderen 18-74 år, der ikke læser, har deltaget.

Læs mere om undersøgelsen her

Tre segmenter af ikke-læsere

Besvarelserne er blevet analyseret og har resulteret i beskrivelsen af tre ”ikke-læser”-segmenter.

  • De travle familier, som udgør den største gruppe – ca. 700.000. Der er en lille overvægt af mænd (61 %) og de kommer fra alle samfundslag og uddannelsesniveauer. De er positivt stemt over for bogen men de har travlt med hus og have, sport, familieliv m.m.
  • De motiverede udgør den næststørste gruppe – ca. 500.000. Det er overvejende højtuddannede kvinder (56 %) fra Hovedstadsområdet, som har travlt med karriere, børn og mange fritidsinteresser, hvorfor de ikke får læst skønlitteratur på trods af, at de særdeles er positivt stemt over for litteraturen.
  • De uinteresserede udgør den mindste gruppe – ca. 300.000. Gruppen består primært af lavtuddannede mænd (74 %) fra provinsen, som er afvisende over for at læse skønlitteratur og forbinder den med negative oplevelser fra deres folkeskoletid.

Kulturministeriets analysen viser, ligesom Kulturvaneundersøgelsen og Gallup, at ”ikke-læserne” udgør omkring 35-40 % af den voksne befolkning – det vil sige omkring 1,5 mio. mennesker.