Du behøver ikke udvikle det hele selv, det har vi eleverne til.

“Sæt skolen i bevægelse”, “innovation”, “elevinddragelse” er ord vi ofte hører. Vi står med en ny folkeskolereform, der skal implementeres og tænkte at disse ord kunne inddrages gennem brugen af “gamemification”.

Helt enkelt så går det ud på at man tager en kendt leg, dette kunne være “alle mine kyllinger kom hjem”. Når legen har kørt i 3-4 min. så råber læreren/pædagogen “Game it” og eleverne, skal så samles og komme med input om hvordan man kan ændre legen, samt inddrage fagligt stof, der er aktuelt. Man starter legen op igen, nu med de nye regler. Efter et stykke tid så råber man “game it” igen, og eleverne samles. Man råber “gane it” enten fordi de nye regler ikke virker, fordi der er kommet nye ideer eller fordi man gerne vil evaluere på de nuværende regler.

Denne øvelse kan skabe en god debat om regler og spil-mekanik, hvilke konsekvenser de forskellige regler har, om hvad vi ønsker os af legen, og om hvordan vi laver regler der tilgodeser vores ønsker.

 

Du kan herunder læse 2 eksempler på hvordan denne øvelse har skabt to helt nye lege:

 

  1. Ord-klasse-tagfat
    Legen er en fangeleg, og foregår sådan, at der udpeges 2-3 fangere, og en opråber. Opråberen råber en ordklasse og den huskeregel eleverne bruger til at identificere ord fra ordklassen. F.eks. “NAVNEORD! EN/ET!”. Det betyder at man skal sige et navneord når man tager en anden, ellers går de fri. For at alle skal tænke over ordklasserne er der også mulighed for at man kan “tage tilbage” med et ord fra den aktuelle ordklasse hvis man bliver fanget. Opråberen kalder en ny ordklasse ca. hvert 30. sekund.
  2. Mount Doom
    Legen startede med en LARP (Live Action RolePlay) kampleg vi kalder “flugten”, hvor nogle eventyrere skal forsøge at kæmpe eller snige sig fra punkt A til B,  forbi nogle vagter. I denne leg skal vagterne skrive nogle ord på papirlapper og placere dem i et helle-område. Eventyrerne skal nu forsøge at komme ind i helleområdet og hente én papirlap ad gangen og bringe den til et andet helle-område. I det andet helle område er der nogle spande med ordklasser på. Det kan være der er en “navneord”-spand, en “tillægsord”-spand, og en “udsagnsord”-spand. Hvis eventyrerne får placeret alle ordlapperne i de rigtige spande har de vundet, løber tiden ud har vagterne vundet. Efter første session kom vi til at snakke om Frodo der skal dybt ind i mordor for at destruere ringen – deraf navnet på legen.

Disse lege er dynamiske i deres regelsæt, da de vil blive ændret, når de videreudvikles gennem en ny gang Game It.

 

De “færdige” lege og idéen er taget fra skolen i spil.