Tags

Relaterede artikler

Del dette

Fra pindsvin til Ipad

I 1814 underskrev Kong Frederik den 6. en række skolelove, der gav syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Dermed er det i 2014 præcis 200 år siden, Danmark indførte undervisningspligt og ret til uddannelse.

Jubilæet fejres gennem kampagnen Skole 200, der sammen med en række samarbejdspartnere markerer begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution i Danmark.

Nationalt Videncenter for Læsning er naturligvis også med, og i den kommende tid vil publicere en række film her på hjemmesiden, der forklarer, hvilken udvikling skolen har været igennem.

Teknologi i klasselokalet

I den første video fortæller lektor Jeppe Bundsgaard, Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP) ved Aarhus Universitet, om hvordan teknologien i klasselokalet har udviklet sig, lige fra de danske elever skrev med tavle og griffel i 1814 til i dag, hvor iPads og lærings-applikationer er rykket ind.

Teknologier i skolen er ifølge Jeppe Bundsgaard ikke kun en tablet med touch-funktion. Også det klassiske, udstoppede pindsvin fra biologi-skabet er en teknologi, fordi den fungerer som en genstand, eleverne kan tage ud af skabet og undersøge.

Det har dog gennem tiden ikke været muligt at tage alt ud af skabet, og i begyndelsen af 1800-tallet fik den danske folkeskole, inspireret af Tyskland, en række store anskuelsestavler. Anskuelsestavlerne fungerede som store billeder, der kunne bruges til at forklare eleverne større uhåndgribelige fænomener som f.eks. æblets vej fra kerne til træ til æble.


Video: Jeppe Bundsgaard fortæller om den teknologiske udvikling i skolen.

Et skridt frem var to tilbage

Hvor mange udstoppede pindsvin der bliver hevet ud af biologi-skabene i dag, ved vi ikke, men da en række White boards – altså, interaktive tavler – blev indkøbt til de danske skoler omkring år 2005, blev det for alvor let for de danske elever at Google sig frem til billeder af pindsvinet, som de og deres lærer kunne supplere med noter og fakta direkte på den interaktive tavle.

Men de interaktive tavler er i virkeligheden en gentagelse af tidligere tiders teknologi, fortæller Jeppe Bundsgaard.

– Det virker som om, at vores omgivelser forestiller sig, at den her tavle vil føre til en ny skole, så derfor bliver der investeret massivt i den i 2005′erne. Undersøgelser der siden er lavet, viser dog, at den kun førte læreren tilbage til tavlen, og eleverne tilbage på stolene, i stedet for den bevægelse der havde været for at få eleverne til at være de aktive, fortæller Jeppe Bundsgaard og konkluderer:

– Så det er rigtig interessant, den måde hvor teknologier kommer ind, og man forestiller sig, at nu kommer redningen fra skolen, og så viser det sig, at det blot er et tilbageskridt til noget, vi tidligere har forladt.

Tidslinje: se, hvornår de forskellige teknologier blev introduceret i den danske skole.

 

Fundet på videnomlæsning.dk