DSA – Filmet oplæg – Kan du sige det med nogle andre ord?

Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Ph.d. og forsker på professionshøjskolen UCC, har i sin Ph.d afhandling undersøgt hvorfor minoritetsbørn, som får støtte i form af dansk som andetsprogsundervisning i Folkeskolen, tilsyneladende har svært ved at opnå samme akademiske niveau som deres etnisk danske medelever.

Med udgangspunkt i en teoretisk position, hvor klasserumsdiskurs spiller en afgørende rolle i udviklingen af elevers læring og bevidsthed, undersøger Anna Vera Meidell Sigsgaard implementeringen af skolefaget dansk som andetsprog som dimension i historieundervisningen ved at analysere lærer‐elev interaktioner med forskellige lærere i et forløb i 5. klasse.

På konferencen Dansk i mange retninger 2014 fortalte Anna-Vera Meidell Sigsgaard om sin forskning i oplægget: “Kan du sige det med nogle andre ord?”.
Centret filmede oplægget, der kan ses nedenfor.