Skoletjenesten en portal fra 250 museer og kulturinstitutioner mar18

Tags

Relaterede artikler

Del dette

Skoletjenesten en portal fra 250 museer og kulturinstitutioner

Skoletjenesten er en portal som samler tilbud fra over 250 museer og kulturinstitutioner.

Med folkeskolereformen skal skolerne åbne sig mod det omgivende samfund og i langt højere grad end i dag bruge de mange kulturelle tilbud i skolernes nærmiljøer til at styrke undervisningen. Her giver den nationale portal et godt overblik ved hurtigt og nemt at formidle de muligheder, som museerne og kulturinstitutioner tilbyder.

Tilgå siden her.

 

Lidt fra deres hjemmeside:

SKOLETJENESTEN–

LÆRING/OPLEVELSE/FAGLIGHED

 

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd. I samarbejde med en lang række kulturinstitutioner udvikler, tilrettelægger og gennemfører Skoletjenesten undervisning for dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne.

 

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. Administrativt er Skoletjenesten en del af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Læs mere: Organisation

 

Skoletjenesten har afdelinger på mere end 20 forskellige kulturinstitutioner, hvor Skoletjenesten og kulturinstitutionen i samarbejde ansætter en undervisnings- og udviklingsansvarlig til at forestå det pædagogiske arbejde.

Læs mere: Skoletjenestens afdelinger

 

Derudover indgår Skoletjenesten løbende samarbejder med en lang række af kulturinstitutioner i region Sjælland og region Hovedstaden.

Læs mere: Skoletjenestens samarbejdspartnere

 

Skoletjenesten anser viden- og erfaringsdeling som et centralt element for kulturinstitutionernes muligheder for løbende at udvikle og kvalitetssikre undervisningstilbuddene. Udover almindelig rådgivning og sparring søger Skoletjenesten at understøtte denne videns- og erfaringsdeling gennem etablering af netværk og arrangementer for medarbejdere og samarbejdspartnere.

Læs mere: Fora for videndeling og Aktuelt for samarbejdspartnere

 

Skoletjenestens rødder går tilbage til 1970, hvor det første samarbejde blev etableret mellem Biologisk Samling, Købehavns kommunes skolevæsen og Zoologisk Museum. Efterfølgende er Skoletjenesten etableret formelt, og samarbejdsfladen er udvidet fra at være et konkret samarbejde mellem få parter til at være et stort bredt samarbejde og netværk samt et velkendt begreb, der anvendes af kulturinstitutioner over hele landet.