Frit valg mellem udtryksformer giver læsesvage elever mod på at udtrykke sig

Marienlyst Produktionshøjskole bringer de almene fag ind i værkstedsundervisningen ved at bruge multimodale læremidler. Undervisningsforløb for almene fag på produktionsskoler vil senere blive stillet til rådighed for alle via EMU.

Læsesvage elever finder ud af, at det er i orden at udtrykke sig på andre måder end gennem det skrevne sprog – for eksempel med en film eller en tegneserie. Dygtige elever lærer at skrive artikler, sætte dem pænt om og lægge billeder på.

På Marienlyst Produktionshøjskole ved Skive bruger man blandt andet de digitale værktøjer til at udvikle elevernes færdigheder i de almene fag som dansk og matematik – uden at bevæge sig ud af de værksteder, som den daglige undervisning foregår i. Det sker ved hjælp af multimodale læremidler, hvor både billeder, video, tegneserier, piktogrammer og mange andre udtryksformer kan indgå.

– Det er rigtig spændende, det der sker, når de får mulighed for at udtrykke sig på andre måder end på skrift. Eleverne får et helt andet selvværd i forhold til det at udtrykke sig – og vi kan se, at de faktisk har forstået det, de skal lære, fortæller holdleder Sara Deleuran.

Det er hende, der er leder af projektet på Marienlyst Produktionshøjskole, og det er hende, der har udviklet de syv undervisningsforløb, der er færdige nu. Projektet er en del af Undervisningsministeriets program ”Bedre faglig læsning og skrivning”.

Almene fag

En del af grundlaget for produktionsskolerne er, at undervisningen i de almene fag skal være end del af værkstedsundervisningen. Mange skoler har imidlertid svært ved at få dette til at fungere, og det fik Sara Deleuran og Marienlyst til at tænke i multimodale baner.

–Vi vil have, at det foregår ude i værkstedet. Både fordi det er det, der er meningen, og fordi vore elever har det svært med at fortsætte den samme danskundervisning, som de havde i folkeskolen. Med projektet fokuserer vi på, at eleverne får selvtillid omkring dansk og faglig kommunikation. Danskundervisningen her handler mere om at give eleverne redskaber til at udtrykke sig med, end det handler om at kunne analysere en novelle, siger hun.

Undervisningsforløb

I undervisningsforløbene tager hun udgangspunkt i Howard Gardners syv intelligenser, og grundidéen er at lade eleverne selv vælge, hvilken af de syv intelligenser, de vil udtrykke sig med.

Derfor kan de vælge mellem at lave en lille film (”lommefilm”), en tekst på en blog, en stopmotion-film, en billedserie (for eksempel med Prezi), en tegneserie, et rim eller en sang – eller en traditionel artikel. De fleste af forløbene varer en enkelt dag, et enkelt løber over fire dage.

Forløbene starter med, at eleverne får faktaundervisning om dagens emne – det kan for eksempel være sikkerhed.

De får vist en præsentation om emnet, og derefter får de dagens opgave og dens kriterier præsenteret. Når dagen er slut, skal de aflevere deres produkt i den form, de nu har valgt.

Produkterne laves med tabletcomputere eller smartphones, og de lægges åbent på hjemmesiden, så alle kan se dem.

– Tabletcomputere og smartphones passer godt til produktionsskoler, for de kan bruges inde i værkstedet, de kan puttes i lommen, de kan eventuelt beskyttes af et cover, og man kan tage billeder af det, man har lavet. Hvis man for eksempel arbejder med en afretterhøvl, kan man vise, at man har taget de sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Og så kan man bruge apps til at redigere, siger hun.

Succeshistorien

Sara Deleuran fortæller om en dreng på produktionsskolen, der ikke havde særlig meget skriftsprog og havde svært ved at fortælle om det, han lavede. Underviserne var i tvivl om, om han overhovedet forstod noget af det faglige.

– Han valgte hver gang at tegne en tegneserie. Og dér kunne vi se, at hans tegninger gik helt ned i små detaljer. Han viste for eksempel meget præcist, hvad man skal gøre, hvis man skal arbejde med giftig maling. Han havde fået et sprog, nemlig at tegne. Og succeshistorien er, at ved at han nu har fået at vide, at det er i orden, at han udtrykker sig på den måde, så har han kunnet vise os, at han har forstået det, han har lært, fortæller hun.

I udvikling

Projektet på Marienlyst Produktionshøjskole er endnu i udviklingsfasen. Sara Deleuran har indtil videre lavet syv undervisningsforløb, som hun har afprøvet i sit eget værksted. Hun skal nu i gang med at lade sine kolleger afprøve dem i de andre værksteder på skolen, og senere skal de afprøves på andre skoler. Det skal blandt andet sikres, at lærerne forstår deres opgaver og roller, og at lærervejledningerne er gode nok.

Når alle forløbene er færdige, bliver de lagt på EMU til fri afbenyttelse.