Læseguides fremmer elevers læring

Med en læseguide får lærerne et redskab, der kan optimere elevernes læringsudbytte.

Eleverne læser fagtekster fokuseret og tager aktivt del i undervisningen. Særlig god effekt har læseguiden for de fagligt svage elever, fordi de ved, hvad det faglige formål med undervisningen er, og hvor de skal hen. Det gør, at de arbejder langt mere fokuseret

Det er en af konklusionerne i ph.d. Jesper Bremholms afhandling: Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide. Et interventionsstudie om ”literacy” i naturfag i udskolingen, som han har forsvaret ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Læsning som ressource til læring

I sin ph.d. afhandling har Jesper Bremholm undersøgt hvordan læsning bliver en ressource til læring for elever i skolen.

Fokus har været, hvordan lærere kan optimere elevers indlæring ved læsning af naturfaglige tekster ved at give dem et simpelt didaktisk arbejdsredskab – en såkaldt læseguide, der guider eleverne i, hvad det faglige formål er med fx en biologitekst, og hvordan de skal læse teksten for at forstå den.

Læseguides skal målrettes og tilpasses det enkelte fag og klasse

I sit studie af fire 8. klasser har Jesper Bremholm arbejdet tæt sammen med lærerne og løbende udviklet, afprøvet og evalueret læseguides sammen med dem. Tanken er, at læseguides skal kunne bruges på tværs af fag, men at den ikke er en universel størrelse – de skal målrettes og tilpasses det enkelte fag, den enkelte klasse og dens niveau.

Samtidig opfordrer læseguiden til kritisk og aktiv tænkning ved at lægge op til diskussion og refleksion, som fremmer elevernes forståelse af teksten.

Om ph.d afhandlingen

Ph.d. afhandlingen ”Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide. Et interventionsstudie om ”literacy” i naturfag i udskolingen”, udlånes på AU Library.

 

Kilde: Nyhedsbrev fra Aarhus Universitet.