Kompetenceudvikling risikerer at blive afvikling af personlig motivation

I forbindelse med det store fokus på kvalitet i uddannelserne taler lektor Lene Tortzen Bager om at underviserkompetencer for tiden er under pres, og hvad det kan komme til at betyde for underviseres motivation og glæde ved at undervise.

gymnasielærerdag_LK_615

Når man taler om udvikling af undervisning og underviserkompetencer mener Lene Tortzen Bager, det er vigtigt, at det ikke kun handler om hvorvidt de studerende lærer det, de skal, men at der også er en synlig læring for underviseren.

“Som underviser skal man spørge sig selv: Hvad er jeg optaget af? Hvad giver mig energi og hvad er drivkraften i min undervisning?“, siger Lene Tortzen Bager og henviser til den australske professor John Hattie fra University of Melbourne, der bruger begrebet ‘synlig læring’.

“John Hattie siger, at hvis man som underviser skal blive mere opmærksom på det, man gør godt, så skal man blive opmærksomme på den læring, man giver de studerende. Jeg vil egentlig gerne at vi går et skridt længere og gør opmærksom på den læring, som det giver underviseren at gøre godt i sin undervisning og gøre det til udgangspunktet for videre initiativer til kompetenceudvikling,” fortæller hun.

Nysgerrighed og initiativ skal bevares

På universitetet gør man meget for at klæde universitetsunderviserne på til at være formelle undervisere. Det mener Lene Tortzen Bager er både vigtigt og nødvendigt. Men hun påpeger, at man skal passe på, at de mange tiltag ikke bliver for generelle og på den måde fratager den enkelte underviser nysgerrigheden og lysten til selv at gøre noget. Det er en vigtig strategisk ledelsesopgave at sørge for, at skabe rammer, så underviserne taler med hinanden om hvem de er som undervisere, og hvordan de løser opgaverne sammen.

“Som underviser har man nogle udfordringer i forhold til, at man fx arbejder alene meget af tiden, og måske får man ikke erfaringsudvekslet nok om sine udfordringer eller problemer. Undervisere har nogle professionelle kompetencer, som for tiden er under pres fra flere sider. Den store fare er, at alle går rundt og tænker “jeg gør det ikke godt nok” og får mindre lyst til at eksperimentere og udvikle. Jeg kunne godt tænke mig, at de professionelle kompetencer der er knyttet til at være underviser kommer mere i centrum for den måde, vi taler om fag- og kompetenceudvikling på.”