Tidlig skriftsprogstilegnelse

I marts sidste år samledes mere end 130 eksperter fra over 35 lande til konferencen”Prepare for Life! Raising Awareness for Early Literacy Education” i Leipzig, Tyskland for at diskutere mulighederne i early literacy.

Forskerne diskuterede tanker og ideer for tidlig literacy – altså tidlig skriftsprogstilegnelse – inden for forskellige nationale og uddannelsesmæssige områder. Sammen undersøgte forskerne de kulturelle, sociale og politiske rammer, som kan være med til at promovere literacy hos børn under otte år.

En af konklusionerne, som forskerne nåede frem til under konferencen, var, at der skal større fokus på udviklingen af sprog- og læsefærdigheder endnu tidligere i barndommen.

Det resultat, og mange andre, har læseorganisationen Stiftung Lesen nu udgivet i en e-publikation. Bogen indeholder mere end 40 artikler om early literacy og er skrevet af folk fra hele verden.

Læs e-publikationen her