Undervisningsforløb – Her er 6 eksemplariske forløb

 På disse links finder du inspiration, lærervejledninger og elevmateriale til tre forløb i dansk og tre forløb i matematik.

 

 

DANSK: 5. KLASSE SKRIVER GYSERE – I ET ORDVALG DER PASSER TIL GENREN

Elever i musiklokale

Forløbet arbejder mod det mål at kunne skrive gysere i et ordforråd, der matcher genren. Når eleverne skriver tekster, stiller det naturligvis også krav til kendskab til viden om, hvordan man skaber struktur og sammenhæng i tekster.

DANSK: UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING I MELLEMTRINNETS LITTERATURUNDERVISNING

Børn i frikvarter

Det udfordrende ved netop undervisningsdifferentiering og litteraturundervisning er, at dette område af faget kræver, at eleverne ikke kun forstår tekster på linjerne, men at de fortolker og reflekterer over teksterne.

DANSK: LITTERATURLÆSNING MED FOKUS PÅ SPROGFORSTÅELSE OG LÆSEFORSTÅELSESSTRATEGIER I DANSK

TALIS 2013

I undervisningsforløbet er det helt centralt, at elever med afkodningsvanskeligheder ikke skal træne afkodning, men at de i stedet kompenseres med digital tekst.

MATEMATIK: 5. KLASSE ARBEJDER MED STOKASTIK

Glade elever

I forløbet er der lagt vægt på at kunne engagere elever, der normalt har lidt svært ved få hul på opgaverne i matematik. Derfor er der i forløbet fokuseret meget på samtale og ræsonnementer.

MATEMATIK: HVORFOR ARBEJDE MED BRØKER NÅR DET NU ER SÅ SVÆRT?

Børn i klasselokale

Udgangspunktet for dette undervisnings- forløb er en udvidelse af klassens arbejde med tal. Der arbejdes med brøker og brøktal som udgangspunkt for et differentieret forløb, der medtænker elever i udsatte positioner.

MATEMATIK: GEOMETRIFORLØB I 5. KLASSE – FORSKELLIG ELLER ENS?

Kreative elever

Forløbet behandler forskellige plangeometriske problemstillinger ud fra dagligdagsbegreberne ens og for-skellig. Alle børn i 5. klasse kender disse begreber, men i en matematikfaglig kontekst kan de fortolkes på forskellige måder.