Hvordan griber jeg genreskrivning an i danskundervisningen på mellemtrinnet?

Genrepædagogik på mellemtrinnetSkrivning og læsning går hånd i hånd. I teorien om Teaching-Learning-Cycle anses skriftsprogskompetence (literacy) som værende noget, der udvikles gennem et samspil af læsning og skrivning.

I praksis betyder det, at læreren udvælger tekster, som har stærke genrekoder. Når læreren har udvalgt disse tekster, kan arbejdet begynde.

Første fase går ud på at gå på opdagelse i modelteksten, som fungerer som inspiration og afsæt for det videre arbejde med genreskrivning. Dette kaldes vidensopbygning. Under den første fase opbygges en fælles klasseviden.

I anden fase er efterligningen vigtig i analysen af den nye tekst. Eleverne kobler iagttagelser i den nye tekst med modelteksten. Læreren introducerer til tekstformål, afsender, modtager, kommunikationssituation og udvalgte sproglige træk ved at dykke ned i teksten. Anden fase kan foregå parvis.

I tredje fase samles klassens samlede viden i en fælles tekstkonstruktion. I praksis betyder det, at læreren står ved den interaktive tavle, og fx anvender Google Docs, således at alle elever får mulighed for at bidrage til den fælles opbygning af teksten. Det er vigtigt, at læreren tænker højt sammen med eleverne for at tydeliggøre transformeringsprocessen og tankerne om forskelle i talt og skrevet sprog. Der er mulighed for at differentiere og lade de sikre elever springe denne fase over.

Fjerde fase er sidste led i processen og består af elevens selvstændige tekstkonstruktion. Her præsenteres eleverne for et oplæg, som læreren har lavet. Oplægget udarbejdes med fokus på enten berettende, beskrivende, forklarende, argumenterende, informerende eller instruerende tekster. Læreren kan udlevere begyndelsen af en tekst, udlevere stikord osv.

Denne læse-skrive-proces har som intention at udvikle elevernes genrekompetence.
Links til artikler og hjemmeside

Materialer i CFU’s Informationssamling

Ny bog på vej til Informationssamlingen:

‘Lad sproget bære. Genrepædagogik i praksis’ af Britt Johansson og Anniqa Sandell Ring. Akademisk Forlag. Didaktikserien.

Artikel skrevet af CFU,UCL.