Reformen i gulvhøjde

– REFORMEN I PRAKSIS

Her kan vi få viden om folkeskolereformen og inspiration til, hvordan vi får implementeret reformen i vores virkelighed.

Den nye folkeskole kalder Undervisningsministeriet den reform, som landets skoler pt. er i gang med at forstå, således der kan udtænkes handlemuligheder i forhold til år 1, alles virkelighed august 2014.

Med hjemmesiden Den nye folkeskole tilbyder Undervisningsministeriet en række artikler, som belyser de forskellige fokuspunkter i reformen. Artiklerne er dels skrevet af ministeriet selv, dels af praktikere, der beskriver hvordan de allerede gør, og dels af eksperter. Yderligere tilbydes en række relaterede artikler, som leverer baggrundsviden.