Programmering i indskolingen

Programmering i indskolingen

I en indskolingsklasse på Højby Skole i Odense, hvor eleverne arbejder med programmering i matematik via programmet Scratch. Find inspiration, opgaver og videovejledninger m.m.her.
Link til:

© UNI-C / Troels Gannerup Christensen
Bo Kristensen og Louis arbejder koncentreret på et program.

Jeg har været på besøg i 3.A på Højby Skole i Odense, hvor deres matematiklærer, Bo Kristensen som et led i skolens It-plan/udviklingsområdehar arbejdet med programmering i sin klasse.

Han har valgt at tage udgangspunkt i programmet Scratch 1.4 fra scratch.mit.edu. Det er et program, som virker på både Mac og Windows. Det skal installeres på computeren.

Skolen har valgt at installere programmet på alle skolens computere, da de dermed ikke skal logge ind, huske adganskoder og brugernavne, samt er uafhængige af netadgang.

Noget der straks slog mig var, hvor koncentrerede og arbejdsomme eleverne var. De arbejdede sig stille og roligt gennem de kopiark, som Bo havde fabrikeret (se under relaterede links). Kopiarkene fungerede som vejledninger, som ikke blot var “gør det”-øvelser, men også var øvelser, som lod eleverne tænke over opgavens opbygning inden de gik i gang. Den indledende gennemgang af det materiale, som de skulle igennem, var med til at give eleverne det rette fokus. Eleverne var rigtig gode til at hjælpe hinanden, når de havde fundet ud af noget i forhold til programmeringen.

 

Dette er blot et lille udpluk af de faglige emner, som det er muligt at inddrage:

  • Variable
  • Større end, mindre end, lig med
  • Koordinatsystemet
  • Funktioner
  • Talforståelse
  • Brøkregning

Differentiering

Kopiarkene var af stigende sværhedsgrad, hvilket var godt for differentieringen. De fleste elever gik lige til sagen, mens kun få skulle have lidt hjælp til at komme videre. Det skal dog siges, at det var 2. gang, at eleverne havde fået undervisning i Stratch. De vil givetvis have en del spørgsmål den 1. gang, men kopiarkene kan være med til at stilladsere processen.

 

 Hvorfor og hvordan?

Se nedenstående interview med Bo Kristensen, som har en del bud på, hvorfor eleverne skal lære at programmere i skolen, hvilke udfordringer der er ved implementering m.m. Bo er skolelærer på Højby Skole, ekstern konsulent for CFU, forfatter på e-læringsmoduler, forfatter moduler på geogebra.dk og medforfatter på matematikbogsystemet Multi for 0.-3. klasse.

Troels Gannerup Christensen
Interview med Bo Kristensen.
Troels Gannerup Christensen
Forklaringer og gennemgang. 

 

Eleverne arbejder

© UNI-C
 / Troels Gannerup Christensen
Den ovenstående video viser eleverne arbejde. 

Evaluering

  • Elevernes spil vil naturligvis kunne bruges til evaluering.
  • Derudover vil eleverne kunne lave fremlæggelser på klassen, hvor de vil kunne forklare dele af programmeringen i deres kode.
  • Eleverne vil kunne lave en skærmoptagelse af deres forklaring af spillet. (Se under relaterede links)

 

 

Videoevaluering

Bo Kristensen har valgt at lade eleverne fortælle om deres programs opbygning for derigennem at høre, hvorvidt eleverne har fået en forståelse for programmeringen og de matematikfaglige elementer. Det er samtidig også ud fra devisen, at det er svært at forklare noget, hvis man ikke helt har forstået det. Eleverne bliver samtidg ofte mere opmærksomme på deres eget sprog, andres iagttagelser og evt. småfejl, når de hører egne og andre videoer, end når læreren fortæller. Eleverne har optaget vha. en gratis online skærmoptagelseressource. Hør eleverne forklare deres programmers opbygning på hjemmesiden under relaterede links.

 

 

Eksempler fra scratch.mit.edu

Herunder er en række eksempler på, hvad der kan lade sig gøre med Scratch. Tryk på de grønne flag i midten, for at sætte spillene i gang. De 2 sidste kræver, at der gives adgang til webcam og/eller mikrofonen.